Vad är re:elin?

re:elin är ett projekt för aktivt medborgarskap som drivs av Elin Wägner-sällskapet med stöd från Växjö kommun och Allmänna Arvsfonden. Projektet syftar till att åter-upptäcka Elin Wägners värderingar kring miljö, fred och jämställdhet och med detta perspektiv skapa nya historier för ett bättre samhälle. Detta kommer att förverkligas i flera viktiga steg. Till sommaren i form av inspirerande kortfilmer producerade av unga mellan 15-20 år. Dessa kommer sedan att fungera som underlag för en ny lärarhandledning baserad på Appreciative Inquiry och 4D modellen som lanseras till hösten. Här får både lärare och elever chansen att lära ut och inlära på ett nytt sätt; Steg 1. Upptäck, 2. Dröm, 3. Utforma,  4. Utför

Lärare i gymnasie- och högstadieskolan kommer sedan att ingå i ett skapande nätverk för att testa och evaluera denna nya samverkans modell mellan ämnena och mellan skolor. På sitt första födelseår sträcker sig re:elin över ett läsår, från september till maj och avslutas med en slututställning och samhällsdialog mellan unga och lokala beslutsfattare.

Vi tror att hållbara projekt ska växa nerifrån och upp, och bjuder därför in ungdomar, lärare och lokala aktörer att tillsammans tycka, tänka, bygga och drömma om hur det framtida projektet ska se ut.

Vad slutproduktionen kommer vara vet vi inte, det är upp till de unga filmproducenterna, de skapande lärarna och eleverna som engagerar sig under det kommande året. Vad vi vet är att ungdomar, svensklärare, jordbrukare, naturkunskapslärare, dramalärare och pedagoger, författare, bibliotekarier, samhällskunskaps- och historielärare, rektorer, bilmekaniker, biologer, genusvetare, DJ’s och journalister alla har varit med på ett Byggotek för att forma vad re:elin blivit till just nu. Så jag hoppas att ni som redan varit med och bidragit hänger kvar på re:elins utveckling och ni är välkomna att kontakta mig om idéer poppar upp!

Vill du vara med och testa den nya samverkans metoden tillsammans med ditt lärarlag eller engagera dig på något annat sätt? Hör av dig till Emma!

Emma Mastad

Projektledare re:elin

0046-737-880609

emmamastad@gmail.com

%d bloggare gillar detta: