Elin Wägner

Journalist, författare, feminist, pacifist och ekolog.

Elin Wägners livsåskådning bygger på en treenighet av idéer- jämställdheten, freden och miljön. Dessa tre tankar hör ihop, enligt Elin Wägner kan man inte ha det ena utan det andra. Ojämlikhet föder krig, krig förstör vår miljö och vi förstör vår miljö genom att vi tror att vi kan behärska och exploatera naturen. En miljö i obalans undergräver harmonin, såväl mellan människan som mellan stater.

Hon pekade på orättvisor som i vårt samhälle som fortfarande är aktuella:

” Vi träffades för första gången, tänk du, för fem år sedan. Vi gick på handelsinstitutet i Göteborg och var ungefär lika styva. Tänk du, nu har han 4600 i fast lön och jag har bara 1000, är inte det eget?” (Norrtullsligan)

Elin menade, liksom många av dagens forskare, att kvinnorna måste söka sin glömda historia för att lära av den och känna stolthet över att vara kvinnor:

”Det är en enorm uppgift att leta fram kvinnornas historia. Det är ett chiffer vars nyckel ligger i en förgången värld.” (Väckarklockan)

Hon driver med den patriarkala samhällsordningen som har sina yttersta uttryck i våld och krig:

”Då jag blir för utledsen vid att höra talas om krigsindustrins kapacitet, tänker jag på hur undervart detta måtte ha varit att kunna skicka iväg männen med ett parti flinta och sen ha dem sysselsatta i årtal” (Väckarklockan)

Hon kritiserade de patriarkala strukturerna:

” Att komma in i systemet betydde nämligen inte för kvinnorna att få något väsentligt inflytande där. För allra flesta har utbildning till tjänst i det manliga systemet betytt omskolning, avslipning, anpassning. Och därmed också förlust av möjligheterna att bjuda motstånd mot kriget” (Väckarklockan)

Hon drar paralleller mellan jorden och kvinnorna på samma sätt som moderna eko-feminister:

”Kvinnornas reaktioner mot den behandling de varit utsatta för påminner om jorden. Båda tackar för god behandling med blom och frukt, båda svara på hård behandling med torka och oginhet.” (Väckarklockan)

Hon för ett ekologiskt resonemang långt innan ordet ekologi var allmänt förstått och använt.

”När man följer naturen får man avstå från de stora vinsterna, men riskerar ej heller de stora förlustern” (Fred med Jorden)

”Arbetsliv, samhällsliv, hälsoliv och tankeliv förändras i en takt som människan ej ens med den villigaste anpassning och den högsta levnadsstandard kan uthärda utan skador” (Fred med Jorden)

…och så lite fakta om Elin Wägner:

Elin Wägner föddes i Lund den 16 maj 1882. När hon kommer till Stockholm 1907 som det nya stjärnskottet på journalisthimlen ger hon modernitetens ”Nya Kvinna” kropp och själ i Pennskaftet och Norrtullsligan, de första svenska skildringarna av kvinnor i yrkeslivet. Sitt litterära genombrott fick hon med smålandsromanen Åsa-Hanna. Därefter följde en roman om året, flera med förankring i Småland och med utgångspunkt i tidens stora frågor.

I Fred med jorden utformar hon tillsammans med Fogelstadsgruppens Elisabeth Tamm ett program för en uthållig jordbrukspolitik. I debattboken Väckarklockan berör hon vår tids stora, och fortfarande aktuella, samhällsfrågor: jämställdheten, freden och miljön.

Efter utgivningen av den lysande Selma Lagerlöfbiografin blev hon invald i Svenska Akademin 1944, stol nr. 15. Elin Wägner hade påbörjat en biografi över Fredrika Bremer när hon avled 1949.

Besök gärna Elin Wägner-sällskapets hemsida för att läsa mer om Elin Wägners liv och budskap. Ytterligare länkar som tar dig närmare Elin Wägner:

elinwagner.blogspot.com

Fogelstad
Kvinnliga Medborgarskolan
Elin Wägner på Wikipedia
Elin Wägners bildningsväg

%d bloggare gillar detta: